Realizowane programy nauczania w przedszkolu
w roku szkolnym 2022/2023