Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022


Rada Rodziców Przedszkola w Ryczówku

gr. ,,Słoneczka '' - P. Paulina Podsiadło, P. Katarzyna Posiadło
gr. ,,Biedroneczki '' - P. Ilona Polak, P. Katarzyna Syguła

Informacja!!!

Regulamin korzystania z placu zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Ryczówku

Regulamin korzystania z placu zabaw-----Kliknij by pobrać-----

Ogłoszenie!!!

Bardzo prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu do godz. 8.30. oraz
o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z zajęć religii i języka angielskiego.

Dziękujemy
Wychowawcy grup

Ogłoszenie!!!

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.30-15.30

Ogłoszenie!!!

W roku szkolnym 2018/2019 opłata za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (po bezpłatnej 5- godzinnej podstawie programowej) wynosi 1,00 zł.